Zahájení cyklosezóny v Hořicích (od středy 8. do soboty 11. května)

Středa 8. května, po naložení bagáže do dodávky J. Lefnera u skříňky jsme vyjeli v počtu 24 (2 jeli jenom s námi část trati, vrátili se) cyklistek a cyklistů v 9,30 hod. (po společné fotografii) za silnějšího větru na Jičín (trasu naplánoval předem trativod J. Novotný), zde jsme se okolo náměstí rozptýlili po restauracích na oběd. Ve 13 hod. byl sraz u věže na náměstí a pokračovali jsme na Valdice, před Valdicemi jsme odbočili doprava a jeli na Studeňany, Dřevěnice, Lužany, Lázně Bělohrad (zde jsme se občerstvili v lázeňské cukrárně). Po občerstvení jsme jeli přes Lukavec a Dachovou do Hořic. Zde jsme se odpoledne ubytovali (22 cyklistek a cyklistů skoro podle připraveného rozpisu L. Němečka) v Autokempu U Věže (Masarykova věž samostatnosti) na Hořickém Chlumu ve vytápěných chatkách. Rychlíci jeli ještě na Zvičinu. Restaurace byla k naší potěše otevřená, většina z nás povečeřela. Ujeli jsme do Hořic 62 km.

Čtvrtek 9. května (ráno odjeli domů J. Huček, manž. E. a K. Bínovi a H. Smutná), od rána drobně pršelo, naplánoval trativod J. Novotný poznávací procházku po Hořicích, prohlédli jsme si spoustu kol i elektrokol v prodejně Olpran. Po obědě ve 14 hod. jsme vyjeli na kolách z Hořic na Miletín,

(S. Zindulka, J. Hnát, M. Lehký zvlášť na Zvičinu), část z nás si prohlédla rodný dům K. J. Erbena, dál jsme pokračovali na Třebihošť, Bílou Třemešnou na krásnou přehradu Les Království. Po prohlídce menší část v počtu 6 cyklistek a cyklistů odjela zdolat kopec Zvičinu, větší část jela do Dvora Králové, kde na náměstí v restauraci jsme se občerstvili. Do Hořic jsme jeli již po hlavní silnice (20 km). Den jsme zakončili v restauraci. Ujeli jsme 40 km.

V pátek 10. května (J. Tuček, J. Poděbradský odjeli ráno domů, zdravotní problémy), předpověď počasí byla opět špatná, vyjeli jsme po 11 hodině vlakem z Hořic na trasu opět naplánovanou J. Novotným na Hospital Kuks (přestupovali jsme v Hradci Králové a v Jaroměři), do Hospitalu Kuks jsme dorazili akorát na oběd. Po obědě jsme si prohlédli bylinkovou zahradu, sochy B. Brauna a šli jsme pěšky Křížovou cestou 21. století (potkali jsme cyklisty J. Hnáta, J. Kaleckého, M. Lehkého, S. Zindulku, kteří jeli na kole zvlášť) na Braunův Betlém (stálo to za výšlap do kopce), napili jsme se i ze studánky u betlému. Sestoupali jsme na silnici a ze stanice Žírecká  Podstráň jsme vlakem v 16,15 hod. vyrazili druhou stranou zpátky do Hořic (přestup ve Staré Pace, Ostroměři), vlakem jsme tedy opsali velký kruh a ujeli cca 130 km, pěšky jsme ušli cca 13,5 km. Večer jsme zkonzumovali utopence, které ze zbylých buřtů po pochodu okolo města připravila V. Smolíková a vezl je J. Lefner s bagáží (byly výborné). V restauraci jsme ještě utopence zapili.

V sobotu 11. května vzhledem k opět špatné předpovědi počasí jsme po sbalení bagáže a naložení do dodávky    J. Lefnera po 9 hodině vyjeli nejkratší cestou domů, na Lískovice, Smidary (zastávka v cukrárně), (část se odpojila a odjela na oběd na Barešův ranč), zbytek pokračoval přes Hlušice na Žantov, Skochovice, Městec, byli jsme již v poledne doma. Naše skupina ujela 40 km.

Poděkování patří všem za účast, disciplínu na kolách a na silnicích, organizátorům akce (L. Dvořák,

L. Němeček za přípravu akce), osvědčenému trativodovi J. Novotnému za plánování a vedení nás na trasách, L. Dvořákovi, O. Novákovi, J. Tučkovi za výběr ubytování, J. Lefnerovi za odvoz bagáže). Pouze nám příliš nepřálo počasí.

Zahájení cyklosezóny v Hořicích (od středy 8. do soboty 11. května)
Přesunout se na začátek