Členské příspěvky

převodem na bankovní účet

oddíl KOPANÉ
č.ú. 19-502738339/0800

ostatní oddíly
č.ú. 502738339/0800

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
variabilní symbol: rok narození (ne rodné číslo)

Přesunout se na začátek