Pěkný cyklovýlet do Kerska (pátek 28. září)

Na pátek 28. září (Den české státnosti) jsme naplánovali výlet do Kerska. Ke skříňce se nás sjelo 18 cyklistek a cyklistů a v 9 hodin jsme vyjeli na Podmoky, Senice, za Senicemi na křižovatce se projevilo, že jsme neměli přesně naplánovanou trasu, větší část z nás jela rovně na Ostrov, menší část odbočila doleva na křižovatku na Pátek a Úmyslovice. Na této křižovatce menší skupina tedy potom odbočila na Úmyslovice, pak na trasu na Kouty a dohonila větší skupinu před Kouty. Dál už jsme pokračovali společně až do Poděbrad. Přejeli jsme žel. trať po novém nadjezdu a dojeli jsme na cyklotrasu podle Labe. Dojeli jsme do Nymburka, kde na náměstí v cukrárně bylo první občerstvení. Přejeli jsme most a zastavili jsme se u domu, kde bydlel B. Hrabal a u posezení naproti, kde byly dřevěné kočky a dokonce i z díry koukala myš. Další cesta vedla opět po cyklotrase podle Labe, jeli jsme okolo závodů v parkuru u Komárna. U obce Písty jsme se zastavili u přírodní památky písečné duny. Další zastávka byla na hřbitově u Hradišťka, kde jsme si prohlédli hrob B. Hrabala. Po naučné stezce B. Hrabala jsme dojeli krásnou přírodou do Kerska k restauraci u Pramene. Vyslali jsme kontrolní hlídku k Hájence, kde jsme plánovali oběd, ale bylo tam plno, zůstali jsme tedy na obědě u Pramene. Po dobrém obědě jsme se dojeli ještě podívat k Hájence, bylo tam opravdu přeplněno návštěvníky.  Dál jsme se jeli podívat na chatu, kde pobýval B. Hrabal a po silnici jsme jeli dále na Sadskou, potom po cyklotrase na Poděbrady. Zastavili jsme se ještě Na střelnici na krátké občerstvení a pokračovali jsme po klasické trase Libice, Opolany, Opolánky, Dobšice, k Žehuni, vystoupali jsme na kopec Báň a dojeli jsme do Městce.

Pěkný poznávací cyklovýlet, Kersko je opravdu zajímavá a pěkná oblast, vyšlo ještě počasí. Ujeli jsme 86 km.

Pěkný cyklovýlet do Kerska (pátek 28. září)
Přesunout se na začátek