Po cestě ing. Jiřího Nováka (ve středu 19. září)

Ve středu 19. září jsme ještě za pěkného počasí vyrazili 4 auty (Dvořákovi na nás čekali na kruh. objezdu v Lánově) na Pomezní boudy, kde jsme měli v plánu projít památeční stezku ing. J. Nováka, rodáka z Městce, ředitele KRNPu. Na Pomezních boudách byly všechny chaty ještě zavřené, kafe jsme si dali v automatu v infocentru. Po focení jsme vyšli na cestu ing. J. Nováka, pěkná turistická cesta, místy rostly ještě borůvky. Cestou jsme se zastavovali, abychom se pokochali krásnými výhledy do krajiny. Obědvali jsme (cca až v 14 hod.) na chatě Moravanka, ostatní chalupy byly ještě zavřené. Z Pomezních bud jsme odjeli po 15 hodině, cestou jsme se zastavili na chatě man. Dvořákových v Lánově. Po krátkém občerstvení jsme vyjeli do Městce, dorazili jsme v 19 hodin. Poděkování patří vedoucímu akce J. Novotnému, dopravcům (Pavlíček, Novotný, Kubánek, Černý, Dvořák) a všem za účast a disciplínu. Vydařená pěší akce ještě za pěkného počasí. Ušli jsme cca 13 km krásnou krajinou. Zúčastnilo se rekordních 18 turistek a turistů.

Po cestě ing. Jiřího Nováka (ve středu 19. září)
Přesunout se na začátek