Poznávací cyklotýden v Kaplici

od soboty 1. do soboty 8. srpna

Kvůli rozšíření koronaviru na Frýdku Místecku jsme nakonec vyrazili do Kaplice. V sobotu v 9,30 hod. od skříňky vyjeli auta s řidiči a osazenstvem J. Huček (O. Novák, J. Novotný), J. Tuček (A. Tučková, Z. Kalecká), J. Poděbradský (H. Poděbradská, J. Kolářová) J. Švarcová (E. Strašková), P. Pavlíček (M. Machová, H. Smutná), L. Němeček (V. Smolíková) jeli sami, O. Matoušek (Z. Holmanová) vyrazili již ráno. Také ráno vyjeli na kolách do Kaplice M. Lehký, J. Hnát, S. Zindulka st., J. Kalecký. Samozřejmě jsme se cestou roztrhali, po někdy útrpné cestě (někde jsme jeli i krokem, zácpy na silnicích) jsme se náhodnou (oběd ve Včelné u Boršova) sjeli před Kaplicí (J. Huček, J. Švarcová, J. Poděbradský, J. Tuček) před několika značkami zákazu vjezdu. Do Kaplice jsme dorazili v 14,30 hodin. Ubytovali jsme se podle seznamu. Večer byl v Kaplici koncert se zábavou, větší část z nás tam vyrazila. Na pravidelném brífinku v 20,30 hodin na naplánování trasy v neděli nás sedělo ve společenské místnosti tak asi 6. Naplánovali jsme vzhledem k předpovědi počasí na neděli trasu do Českého Krumlova, odjezd v 9,30 hodin. Už za pořádné tmy přijeli na kolách M. Lehký, J. Hnát, S. Zindulka, J. Kalecký, podcenili organizaci trati (cestou vybitý mobil). Ujeli cca 230 km.

Neděle 2. srpna, ráno se většina usnesla na odjezdu v 9 hod., po snídani jsme vyrazili po hlavní silnici do Č. Krumlova, prošli jsme zajímavou historickou část hradu, pozorovali jsme vodáky, část z nás zůstala na oběd, část vyrazila vzhledem k předpovědi deště okolo 14 hodiny zpět do Kaplice. Za Č. Krumlovem J. Novotný našel trasu mimo hlavní silnici, odbočili jsme dopravana Přídolí, Zahořánky, Silniční Domky, stoupali jsme stále do velkého a táhlého kopce, sjezd do Kaplice byl potom prudký, ostatní po obědě v Č. Krumlově jeli stejnou naší trasou. Samozřejmě odpoledne nepršelo. Najeli jsme cca 48 km v kopcovitém terénu. O. Matoušek se Z. Holmanovou  (elektrokola), jeli ještě přes Rožmberk, najeli 74 km. Přijel na kole nepřihlášený R. Robovský.

Pondělí 3. srpna pršelo, L. Němeček s V. Smolíkovou jeli autobusem v 10 hod. do Českého Krumlova, cca polovina osazenstva autobusem v 11 hod. jela do Českých Budějovic (pršelo tak, že M. Lehký, J. Hnát, man. H. a J. Poděbradských, J. Kolářová, O. Novák se vrátili z autobusového nádraží). Zbytek osazenstva trávil čas v Kaplicích. Odpoledne přijeli manž. E. a K. Bínovi. Na brífinku jsme se rozhodli jet v úterý na vodní nádrž Římov (pokud nebude pršet).

Úterý 4. srpna, samozřejmě pršelo, část jela autobusem v 10 hodin do Č. Krumlova, L. Němeček s V. Smolíkovou jeli autem až do Vyššího Brodu. Ostatní jsme trávili čas po Kaplici. Odpoledne přijeli manž. Z. a V. Černých bez kol (půjčili si elektrokola v Kaplici). Odpoledne smažil J. Novotný své oblíbené cukeťáky. Večer na společenské místnosti proběhla oslava narozenin J. Kolářové s občerstvením. Poděkování patří všem, kteří krásný večer připravili.

Středa 5. srpna, konečně neprší, vyrazili jsme v 9 hodin v počtu 20 cyklistek a cyklistů na vodní nádrž Římov, M. Lehký, J. Kalecký, J. Hnát na horu Kamenec. Přes Blansko, Chlum, Pod Horou jsme dojeli na krásnou přehradu Římov. Zde jsme na hrázi zastavili, přečetli jsme si technické údaje včetně dat výstavby a nákladů přehrady. Z přehrady teklo po deštích docela dost vody. Popojeli jsme kousek za hráz do restaurace na oběd. Zpět jsme sjeli do Velešína (zastávka v cukrárně na občerstvení), část z nás se ještě jela podívat na zříceninu Pořešín (zříceninu jsme si prohlédli), zbylá část jela do Kaplice. Z Pořešína jsme jeli přes Pořešínec, větší část při odjezdu ze zříceniny zakufrovala a sjeli jsme za Pořešíncem.  Dál už jsme pokračovali společně až do Kaplice. Zase samé kopce. L. Němeček s V. Smolíkovou (půjčená elektrokola) jeli na zaniklé osady a vsi. Naše skupina najela 50 km. Na večerním brífinku jsme se dohodli, že ve čtvrtek většina z nás pojede na Rožmberk.

Čtvrtek 6. srpna, krásné počasí, L. Němeček, V. Smolíková vyrazili na rozhlednu u Kaplice a okolí, stejně jako J. Kolářová s H. Poděbradskou, O. Matoušek se Z. Holmanovou jeli autem do Černé v Pošumaví a okolí (byl tam na vojně). Nás v počtu 21 vyrazilo v 9 hod. na Rožmberk, přes Omleničku, Rožmitál na Šumavě, kde jsme před návsí odbočili na lesní cyklotrasu, dojeli jsme nad hrad, sjeli jsme k Rožmberku. Zde jsme se zastavili na prohlídku nádvoří, pozorovali jsme vodáky na Vltavě. V restauraci jsme se zastavili na oběd. Dál jsme pokračovali po silnici na Vyšší Brod, kde jsme si prohlédli exteriéry kláštera a dali si kafe na nádvoří. Ještě jsme zajeli do Dolního Dvořiště, kde jsme se také občerstvili před návratem. Část z nás jela zpět přes odbočku na Malonty, naše skupina jela po cyklotrase 1018 (odbočka v Rychnově nad Malší) s cílem ještě zřícenina Loužek, bohužel jsme ji minuli. Dojeli jsme ale ke krásné chatové osadě se splavem u Ješkova, kde jsme se krátce zastavili a kochali jsme se krásnou přírodou. Po chvíli jsme dorazili do Kaplice. Elektrokola z místní půjčovny měli již půjčeny M. Machová, H. Smutná, J. Tuček, V. Černý, Z. Černá (ve čtvrtek nejela), L. Němeček, V. Smolíková. To se jim kopce vyjížděly. Naše skupina najela 62 km. Večer V. Černý nám všem poděkoval občerstvením za psychickou pomoc po úraze v Jihlavě. Na brífinku v 9,30 hod. jsme se dohodli jet na Žumberk, menší část na Novohradské hory, zbytek již podle sebe.

Pátek 7. srpna, ráno odjeli domů L. Němeček s V. Smolíkovou, J. Huček s J. Kaleckým jeli na rozhlednu a okolí, šest jelo autobusem do Č. Krumlova, 6 cyklistů vyrazilo na Novohradské hory, naše skupina 11 cyklistek a cyklistů vyrazila na Žumberk (s O. Matouškem bez elektrokola, ale na odbočce na Bídu to brunátný otočil a jel zpět) přes Přísečno, zastavili jsme se v krásné Dobrkovské Lhotce, pokračovali jsme po úzkých silničkách nádhernou přírodou s renovovanými hospodářskými staveními až do Žumberka. Zde jsme byli na obědě a současně s námi přijel do Žumberku autem i O. Matoušek. Tvrz jsme si řádně prohlédli. Zpět jsme jeli přes Klení (na odbočku na zříceninu Sokolčí do kopce se již nikomu nechtělo kvůli vedru), další odbočka byla na Kaplici s kopce, tu jsme zvolili a sjeli jsme na hlavní silnici a dojeli do Kaplice. Ujeli jsme zase v kopcích 55 km.

Sobota 8. srpna, brzy ráno vyjeli na kolách do Městce J. Kalecký, J. Hnát, M. Lehký, S. Zindulka st., ostatní ráno vše sbalili a postupně jsme vyrazili na zpáteční cestu, oběd byl v obci Kondrac v restauraci. V 18 hodin J. Novotný, J. Huček a O. Novák čekali v Konírně v 18 hod. na cyklisty J. Kaleckého, J. Hnáta, M. Lehkého a S. Zindulku (jel hned domů) a dočkali se v 18,15 hodin, najeli zpět do Městce 225 km.

Poděkování patří všem za účast a hlavně disciplínu na kolách, na kopcích a křižovatkách se čekalo na opozdilce, náročné, kopcovité tratě včetně nebezpečných sjezdů jsme absolvovali bez úrazu. Poděkování patří také dopravcům J. Hučkovi, K. Bínovi, J. Tučkovi, P. Pavlíčkovi, J. Švarcové, L. Němečkovi, O. Matouškovi za dopravu, manž. A. a J. Tučkovým za zajištění pobytu v Domově mládeže SOU a SOŠ Kaplice, vychovateli Domova mládeže za péči o nás všechny, plánovačům tratí a trativodům (velice důležitá funkce), J. Novotnému, K. Bínovi, J. Hnátovi, na trati i E. Straškové a P. Pavlíčkovi za přípravu a vedení nás všech na trati (hlavně J. Novotný).

Zúčastnili se (celkem 28): manž. E. a K. Bínovi, J. Novotný, J. Hnát, M. Lehký, O. Novák, P. Pavlíček, E. Strašková, H. Smutná, J. Kolářová, manž. H. a J. Poděbradských, J. Švarcová, M. Machová, manž. Z. a J. Kaleckých, manž. A. a J. Tučkovi, S. Zindulka st., S. Zindulka ml., L. Němeček, V. Smolíková, J. Huček, O. Matoušek, Z. Holmanová, manž. Z. a V. Černých, R. Robovský.

Poznávací cyklotýden v Kaplici
Přesunout se na začátek